معنی و ترجمه کلمه کاسبرگ به انگلیسی کاسبرگ یعنی چه

کاسبرگ

calix
calycle
floral leaf
leaflet
sepal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها