معنی و ترجمه کلمه کاسه لیسى به انگلیسی کاسه لیسى یعنی چه

کاسه لیسى

parasitism
sycophancy
toadyism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها