معنی و ترجمه کلمه کاشتن مرکبات مانند لیمو و پرتقال و غیره به انگلیسی کاشتن مرکبات مانند لیمو و پرتقال و غیره یعنی چه

کاشتن مرکبات مانند لیمو و پرتقال و غیره

citriculture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها