معنی و ترجمه کلمه کاشتن به انگلیسی کاشتن یعنی چه

کاشتن

dibber
farm
grow
husband
implant
implantation
inseminate
insemination
plant
seed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها