معنی و ترجمه کلمه کاشف افکار دیگران به انگلیسی کاشف افکار دیگران یعنی چه

کاشف افکار دیگران

mind reader


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها