معنی و ترجمه کلمه کاشف عیب و نقص و رفع کننده آن به انگلیسی کاشف عیب و نقص و رفع کننده آن یعنی چه

کاشف عیب و نقص و رفع کننده آن

troubleshooter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها