معنی و ترجمه کلمه کاشف غار به انگلیسی کاشف غار یعنی چه

کاشف غار

spelunker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها