معنی و ترجمه کلمه کاشى کارى سبک اسلامى به انگلیسی کاشى کارى سبک اسلامى یعنی چه

کاشى کارى سبک اسلامى

arabesque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها