معنی و ترجمه کلمه کاشکل به انگلیسی کاشکل یعنی چه

کاشکل

neckerchief

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها