معنی و ترجمه کلمه کاغذى که به ماده آغشته است به انگلیسی کاغذى که به ماده آغشته است یعنی چه

کاغذى که به ماده آغشته است

litmus paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها