معنی و ترجمه کلمه کاغذ الیاف درشت به انگلیسی کاغذ الیاف درشت یعنی چه

کاغذ الیاف درشت

crepe paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها