معنی و ترجمه کلمه کاغذ باطله به انگلیسی کاغذ باطله یعنی چه

کاغذ باطله

wastepaper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها