معنی و ترجمه کلمه کاغذ برنج به انگلیسی کاغذ برنج یعنی چه

کاغذ برنج

rice paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها