معنی و ترجمه کلمه کاغذ بزرگى که یک روى آن چاپ شده باشد به انگلیسی کاغذ بزرگى که یک روى آن چاپ شده باشد یعنی چه

کاغذ بزرگى که یک روى آن چاپ شده باشد

broadsheet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها