معنی و ترجمه کلمه کاغذ بسته بندى به انگلیسی کاغذ بسته بندى یعنی چه

کاغذ بسته بندى

wrapping

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها