معنی و ترجمه کلمه کاغذ خودچسب به انگلیسی کاغذ خودچسب یعنی چه

کاغذ خودچسب

sticker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها