معنی و ترجمه کلمه کاغذ رنگى براى تزیین درجشنها به انگلیسی کاغذ رنگى براى تزیین درجشنها یعنی چه

کاغذ رنگى براى تزیین درجشنها

confetti

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها