معنی و ترجمه کلمه کاغذ رگه دار به انگلیسی کاغذ رگه دار یعنی چه

کاغذ رگه دار

granite paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها