معنی و ترجمه کلمه کاغذ سفید به انگلیسی کاغذ سفید یعنی چه

کاغذ سفید

carte blanche

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها