معنی و ترجمه کلمه کاغذ سمى مگس کش به انگلیسی کاغذ سمى مگس کش یعنی چه

کاغذ سمى مگس کش

flypaper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها