معنی و ترجمه کلمه کاغذ سیاهه به انگلیسی کاغذ سیاهه یعنی چه

کاغذ سیاهه

scratch paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها