معنی و ترجمه کلمه کاغذ قیر اندود به انگلیسی کاغذ قیر اندود یعنی چه

کاغذ قیر اندود

tar paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها