معنی و ترجمه کلمه کاغذ مانیل به انگلیسی کاغذ مانیل یعنی چه

کاغذ مانیل

manila
manila paper
manilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها