معنی و ترجمه کلمه کاغذ محکم قهوه اى رنگ مخصوص بسته بندى به انگلیسی کاغذ محکم قهوه اى رنگ مخصوص بسته بندى یعنی چه

کاغذ محکم قهوه اى رنگ مخصوص بسته بندى

kraft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها