معنی و ترجمه کلمه کاغذ میلیمترى به انگلیسی کاغذ میلیمترى یعنی چه

کاغذ میلیمترى

graph paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها