معنی و ترجمه کلمه کاغذ نازک به انگلیسی کاغذ نازک یعنی چه

کاغذ نازک

rice paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها