معنی و ترجمه کلمه کاغذ پوست گوساله به انگلیسی کاغذ پوست گوساله یعنی چه

کاغذ پوست گوساله

vellum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها