معنی و ترجمه کلمه کاغذ پیوسته به انگلیسی کاغذ پیوسته یعنی چه

کاغذ پیوسته

continuous paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها