معنی و ترجمه کلمه کاغذ یا صفحه طیف نما به انگلیسی کاغذ یا صفحه طیف نما یعنی چه

کاغذ یا صفحه طیف نما

spectrogaph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها