معنی و ترجمه کلمه کاغذ به انگلیسی کاغذ یعنی چه

کاغذ

letter
paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها