معنی و ترجمه کلمه کافتن به انگلیسی کافتن یعنی چه

کافتن

lysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها