معنی و ترجمه کلمه کافر شدن به انگلیسی کافر شدن یعنی چه

کافر شدن

heathenize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها