معنی و ترجمه کلمه کافر کردن به انگلیسی کافر کردن یعنی چه

کافر کردن

paganize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها