معنی و ترجمه کلمه کافوره به انگلیسی کافوره یعنی چه

کافوره

camphorosma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها