معنی و ترجمه کلمه کافور به انگلیسی کافور یعنی چه

کافور

camphor
eucalyptus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها