معنی و ترجمه کلمه کالاى اصلى بازار مصنوعات مهم و اصلى یک محل به انگلیسی کالاى اصلى بازار مصنوعات مهم و اصلى یک محل یعنی چه

کالاى اصلى بازار مصنوعات مهم و اصلى یک محل

staple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها