معنی و ترجمه کلمه کالاى با دوام یا فاسد نشدنى به انگلیسی کالاى با دوام یا فاسد نشدنى یعنی چه

کالاى با دوام یا فاسد نشدنى

durable goods

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها