معنی و ترجمه کلمه کالاى وارده به انگلیسی کالاى وارده یعنی چه

کالاى وارده

import

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها