معنی و ترجمه کلمه کالایى که ارزان مى فروشند تا خریداران را به کالا جلب کند به انگلیسی کالایى که ارزان مى فروشند تا خریداران را به کالا جلب کند یعنی چه

کالایى که ارزان مى فروشند تا خریداران را به کالا جلب کند

leading article

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها