معنی و ترجمه کلمه کالایى که با ضرر فروخته مى شود به انگلیسی کالایى که با ضرر فروخته مى شود یعنی چه

کالایى که با ضرر فروخته مى شود

loss leader

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها