معنی و ترجمه کلمه کالبدى به انگلیسی کالبدى یعنی چه

کالبدى

skeletal
so matic
somatogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها