معنی و ترجمه کلمه کالبد شناسى کردن به انگلیسی کالبد شناسى کردن یعنی چه

کالبد شناسى کردن

anatomize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها