معنی و ترجمه کلمه کالبد شناس به انگلیسی کالبد شناس یعنی چه

کالبد شناس

anatomist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها