معنی و ترجمه کلمه کالبد شکافى موجود زنده به انگلیسی کالبد شکافى موجود زنده یعنی چه

کالبد شکافى موجود زنده

vivisection
vivisectional


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها