معنی و ترجمه کلمه کالبد شکافى موجود زنده به انگلیسی کالبد شکافى موجود زنده یعنی چه

کالبد شکافى موجود زنده

vivisection
vivisectional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها