معنی و ترجمه کلمه کالبد شکافى به انگلیسی کالبد شکافى یعنی چه

کالبد شکافى

autopsy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها