معنی و ترجمه کلمه کالبد شکافى به انگلیسی کالبد شکافى یعنی چه

کالبد شکافى

autopsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها