معنی و ترجمه کلمه کالج به انگلیسی کالج یعنی چه

کالج

college


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها