معنی و ترجمه کلمه کالرى به انگلیسی کالرى یعنی چه

کالرى

calorie
calory
heat unit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها