معنی و ترجمه کلمه کالسکه اى که بدنه کوتاهى دارد و از عقب سوار آن مى شوند به انگلیسی کالسکه اى که بدنه کوتاهى دارد و از عقب سوار آن مى شوند یعنی چه

کالسکه اى که بدنه کوتاهى دارد و از عقب سوار آن مى شوند

herdic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها