معنی و ترجمه کلمه کالسکه بچه به انگلیسی کالسکه بچه یعنی چه

کالسکه بچه

perambulator
pram


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها