معنی و ترجمه کلمه کالسکه بچه به انگلیسی کالسکه بچه یعنی چه

کالسکه بچه

perambulator
pram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها