معنی و ترجمه کلمه کالسکه چى به انگلیسی کالسکه چى یعنی چه

کالسکه چى

charioteer
coachman


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها