معنی و ترجمه کلمه کالسکه چى به انگلیسی کالسکه چى یعنی چه

کالسکه چى

charioteer
coachman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها